Some time in this section will not be quite adequate for the artist and musician items, but all this solely in the name of the highest goal: to clear the way for full creativity.
Buying any of this, you automatically become a sponsor of the author. However you can become a sponsor and not buying, this is the section to donate

Некоторое время в этом разделе будут не совсем адекватные для художника и музыканта предметы, но все это исключительно во имя высшей цели: расчистить путь для полноценного творчества.
Покупая что-либо из этого, вы автоматически становитесь спонсором автора.
Впрочем спонсором можно стать и не покупая, для этого есть раздел donate

Tässä osiossa löytyy jonkin aikaa esineitä, jotka eivät ole aivan sopivia taiteilijalle ja muusikolle, mutta kaikki tämä on vain korkeamman tavoitteen vuoksi: vapauttaa tie täysipainoiselle luovuudelle. Ostamalla minkä tahansa tämän osion kohteista, tulet automaattisesti taiteilijan sponsoriksi ja osallistut täten luovaan prosessiin. Kuitenkin sponsoriksi saa tulla ostamatta mitään, käymällä ostikkoon donate
Закрыть меню
×